کلاس های ما

کلاسهای اسپنینگ

.کلاسهای خصوصی بادی پمپ و تی آر ایکس برای یکنفر بمدت ۱۲ تا ۲۰ جلسه و بطور یک روز در میان تقدیم میگردد .کلاسهای گروهی ...
جزییات بیشتر

کلاسهای تی آر ایکس

.کلاسهای خصوصی بادی پمپ و تی آر ایکس برای یکنفر بمدت ۱۲ تا ۲۰ جلسه و بطور یک روز در میان تقدیم میگردد .کلاسهای گروهی ...
جزییات بیشتر

کلاسهای بادی پمپ

برنامه کلاسهای بادی پمپ و TRX - Spening همه روزه عصرها راس ساعتهای ۱۶ و ۱۸ و۲۰ و ۲۲ زیر نظر مربیان کارآزموده و با ...
جزییات بیشتر